3. setkání

31.01.2017 17:19

 

Již potřetí, dne 11. ledna, nás navštívili předškoláci. Tentokrát bylo téma: "ZVUKY KOLEM NÁS".

Po přivítání, které bylo podle rituálu z MŠ, jsme si zazpívali píseň: "Když máš radost". Znázorňovali jsme zvuky těla a procvičovali sluchovou paměť. Poté jsme zkoušeli spolupráci ve dvojicích i skupině ve "zvukovém řetězu". Závěr patřil sluchové diferenciaci, kdy děti pracovaly ve skupinkách s obrazovým materiálem a s CD, na kterém byla nahrávka zvuků ze života kolem nás.