BŘEZEN

25.03.2017 16:59

 

 

Člověk a jeho svět

Lidé kolem nás 

Člověk a jeho svět

 

- upevňování vztahů mezi spolužáky

- návštěva knihovny - práce s knihou

- omezení hlučnosti

- povídání o zdravé výživě, vitamínech

 

 

Zájmová činnost

 

- výtvarná  - reliéf vyškrabování
- sportovní - překážková a opičí dráha 

 

Člověk a kultura

Člověk a umění

- společná práce dětí

- jarní motivy - rostliny, motýli (jarní výzdoba)

- tvořivá recyklace - prostorová tvorba z odpadových materiálů

- účast na výtvarných soutěžích

 

 

Zájmová činnost

 

- pracovní - výroba masek, loutek z vařeček
- kresba - společné práce dětí - výzdoba ŠD
- příprava scének na vystoupení

 

Člověk a zdraví

 

- cvičení na průlezkách, soutěže, míčové hry, koloběžkové závody

- pohybové hry v areálu školy 

- dopravní soutěže, upevňování znalostí bezpečnostních předpisů

 

 

Rekreační a odpočinková činnost

 

- práce s dětskými časopisy, četba

- společenské hry

- sledování přírodovědných pořadů pro děti

 

Didaktické hry

 

- poznávání jarních rostlin (přírodovědné kvízy)

- poznávání a sběr léčivých bylin

- hry se slovy, doplňovačky, slovní fotbal

 

Bezpečnostní pokyny

 

- dbát na přiměřené oblékání

- upozornění na jedovaté rostliny

- dodržování pitného režimu