ČERVEN

25.04.2017 17:47

 

 

Člověk a jeho svět

- upevňování vztahů mezi spolužáky

 

Člověk a svět práce 

 

- udržování pořádku ve třídě

- úklid pracovního místa

- úklid her a prostor ŠD

- lepení krabic od her a třídění her

- sběr papíru

 

Zájmová činnost

 

- výtvarná  - míchání barev
- sportovní a přírodovědná - turistika, hry v přírodě

 

Člověk a kultura

 

- malování temperou
- společné práce dětí

- prostorová malba - tvorba z přírodnin

- spaní ve škole

- návštěva kina

 

Člověk a zdraví

 

- pohybové činnosti v přírodě

- vycházky do přírody

 

 

Rekreační a odpočinková činnost

 

- soutěže a hry - den dětí

 

Bezpečnostní pokyny

 

- poučení o bezpečnosti v době hlavních prázdnin

- dodržování pitného režimu