DUBEN

25.04.2017 17:20

 

 

Člověk a jeho svět

Člověk a zdraví

 

- hygienické návyky, čistota rukou před jídlem

- upevňování vztahů ke spolužákům, vzájemná pomoc

 

 

Zájmová činnost

 

- pracovní  - vystřihovánky
- sportovní - atletické disciplíny - běh, skok do dálky, předávání štafety (Horňácký čtyřboj)

 

Člověk a kultura

Člověk a umění

- velikonoční motivy, přání, barvení

- ilustrace příběhů, pohádky

- konstruktivní tvoření (lego)

 

Člověk a zdraví

 

- pohybové hry v přírodě, Envirocentrum

- vycházky do přírody - pozorování změn v přírodě 

 

Rekreační a odpočinková činnost

 

- práce s dětskými časopisy, četba

- komunitní kruh

- společenské stolní hry

- hry na rozvoj spolupráce ve skupině

- volné zaměstnání, omalovánky, obkreslování šablon

 

Didaktické hry

 

- hry s čísly a počítáním

- přírodovědné hry na školním dvorku

 

Bezpečnostní pokyny

 

- bezpečnost při hrách

- zdravé soutěžení