KVĚTEN

25.04.2017 17:33

 

 

Člověk a jeho svět

Lidé kolem nás 

 

- upevňování vztahů mezi spolužáky

- povídání o mamince, o rodině - den matek

 

Člověk a příroda

- kladný vztah k přírodě - pomáháme chránit přírodu - enviromentální výchova

- význam vody, šetření vodou

 

Zájmová činnost

 

- pracovní  - srdíčko pro maminku
- sportovní - atletické soutěže, míčové hry

- zábavné tetování pro kluky a holky

- malba vodovými barvami - téma kvetoucí stromy, voda

 

Člověk a kultura

Člověk a svět práce

- kulturní vystoupení pro maminky

- práce s kartonem

 

Člověk a zdraví

 

- pohybové činnosti na víceúčelovém hřišti

- dopravní hřiště - předcházíme nehodám, které zaviní děti

 

 

Rekreační a odpočinková činnost

 

- práce s dětskými časopisy, četba, video, PC

- individuální malování na chodník

- tvoření obrázků z PET lahví

- modelování

- společenské a didaktické hry

 

Bezpečnostní pokyny

 

- bezpečnost při hrách

- upozornění na bodavý hmyz, klíšťata

- obezřetnost před cizími lidmi

 

 

 

 

- upevňování vztahů mezi spolužáky

- návštěva knihovny - práce s knihou