LISTOPAD

29.10.2016 11:54

 

 

Člověk a jeho svět
 

- hygienické návyky
- upevňování dobrých vztahů ke kamarádům i dospělým, rozvoj spolupráce
- výchova k toleranci, multikulturní výchova
- upevňování vhodného chovaní ve škole i na veřejnosti
- omezování hlučnosti, sebeovládání

 

Zájmová činnost

- výtvarná - koláž z přírodnin
- sportovní - kotouly
- pracovní - originální tvoření
- výroba dárků pro seniory
- kulturní vystoupení

 

Člověk a zdraví

 

- rozvoj pohybových dovedností

- vycházky do přírody

 

Místo, kde žijeme

 

- vycházky - sledování změn v přírodě

- uspávání zahrady 

 

Rekreační a odpočinkové činnosti

 

- stolní hry

- volné hry, omalovánky

- společenské hry, seznamování s novými hrami

- hry na rozvoj spolupráce ve skupině, video, četba, práce na PC

- stavebnice LEGO - soutěž o nejhezčí stavbu

 

Didaktické hry
 

-  poznávání stromů podle listů

- křížovky, kvízy, osmisměrky, hádanky

 

 

Bezpečnostní pokyny

 

-  chůze po chodníku, přecházení cesty

-  bezpečnost a šetrnost při práci s nůžkami a jinými ostrými předměty