PROSINEC

02.12.2016 20:45

 

 

Člověk a jeho svět
 

- pomáháme rodičům a starším lidem

 

Zájmová činnost

- výtvarná - práce s tuší
- sportovní - nácvik odrazu z můstku, míčové hr, závodivé hry
- pracovní - výroba svícnu, vyšívání, vánoční dekorace
- výzdoba ŠD a prostor školy
 

Člověk a zdraví

 

- pohybové cvičení v tělocvičně, cvičení při hudbě

- pohyb venku - bobování, sáňkování, bruslení, hry na sněhu a na ledě

 

Místo, kde žijeme

 

- rozvoj vztahu k regionálním adventním a vánočním zvykům

- povídání o Vánocích, zvycích, zpěv koled

- pečení perníčků

- zdobení stromku

 

Rekreační a odpočinkové činnosti

 

- stavebnice

- spontánní hry dětí

- četba na pokračování

- sledování DVD pohádky

- společenské hry

 

Didaktické hry
 

- hry s čísly

- Kimovy hry

- hry s písmeny a se slovy

- předvánoční znalostní soutěž

 

 

Bezpečnostní pokyny

 

-  dbát na bezpečnost při chůzi - náledí

-  bezpečnost při zimních sportech

-  připomínání dostatečného oblečení
-  poučení o bezpečnosti v průběhu vánočních prázdnin