ÚNOR

30.01.2017 18:05

 

 

 

 

Člověk a jeho svět
 

správný vztah k věcem, hračkám, ke společnému majetku

- výchova k úctě, toleranci a pomoci druhým

- omezení hlučnosti

- udržování pořádku

 

Člověk a zdraví

- rozvoj vztahu k tradicím - masopust

 

 

Zájmová činnost

 

- pracovní - výroba masek, loutek z vařeček
- kresba - společné práce dětí - výzdoba ŠD
- příprava scének na vystoupení

 

Člověk a zdraví

 

- pobyt venku - dle počasí

- pohybové hry v tělocvičně

 

 

Rekreační a odpočinková činnost

 

- práce s dětskými časopisy, četba

- společenské hry

 

Didaktické hry

 

- lodě

- hry se slovy (město, jméno, zvíře věc, piškvorky, slovní fotbal, rébusy...)

 

Bezpečnostní pokyny

 

-  průběžné připomínání zásad bezpečnostního chování

- bezpečné přecházení silnice

- bezpečné používání pomůcek

 

 

 

Člověk a jeho svět
 

upevňování dobrých vztahů ke spolužákům

- utváření dobrého kolektivu ŠD

- posilování schopnosti kooperace ve skupině, ochoty pomoct

 

Zájmová činnost

- výtvarná - práce uhlem
- sportovní - zimní sporty 
- kresba - zimní příroda, sporty a další sezónní činnosti
- modelování z moduritu

 

Člověk a zdraví

 

- pohyb venku - hry na sněhu, pohybové činnosti v tělocvičně, závodivé hry, gymnastické nářadí

 

Lidé kolem nás

 

- práce s dětskými časopisy, četba

- společenské hry

- stolní hry, video

 

 

Člověk a příroda

 

- krmení ptáčků - "ptačí strom"

- navlékání čerstvých jablek, mrkve, krmných směsí

 

 

Bezpečnostní pokyny

 

-  průběžné připomínání zásad bezpečnostního chování