ZÁŘÍ

19.09.2016 19:58

 

 

 

Člověk a jeho svět
 

Lidé kolem nás

 
 
- přivítání žáků, integrace prvňáčků do kolektivu ŠD
 
- vytváření a upevňování dobrých vztahů ke spolužákům i k dospělým, slušné chování (oslovování, zdravení, požádání, děkování) 
 
- vytváření vlastních pravidel
 
- udržování pořádku ve třídě ŠD
 
- péče o květinovou výzdobu
 
- vytváření a upevňování hygienických návyků, správného stolování, slušného chování v jídelně
 
 
 

Člověk a jeho zdraví

 
 
Zájmová činnost
 
- pohybové hry na hřišti, dle počasí (míče, průlezky, guma, švihadla)
 
- pohybové činnosti při hudbě
 
- dopravní výchova - bezpečnost a kázeň v silničním provozu, kvízy, upevňování značek a předpisů
 
 
 
Rekreační a odpočinková činnost
 
- stolní a společenské hry
 
- volné kreslení, omalovánky, šablony
 
- volné hry v hracích koutcích

 

 

Jazyk a jazyková komunikace

 
 
- četba pohádkových knih
 
- práce s časopisy
 
 
 
Didaktické hry
 
- dětské křížovky
 
- spojovačky
 
- osmisměrky
 
 
 
Bezpečnostní pokyny
 
- seznámení s bezpečným chováním v prostorech školy, v místnosti ŠD
 
- upozornění na bezpečnost v dopravním provozu (při přecházení cesty, chůze po chodníku, cesta do školy a domů)
 
- bezpečnost při hrách a sporotvních činnostech v tělocvičně, na hřišti, v místnosti, v přírodě
 
- přiměřené oblečení při pobytu venku
 
- bezpečnost a šetrnost při používání her a hraček, výtvarných a pracovních pomůcek
 
- šetření majetku ŠD, elektřiny, vody
 
- dodržování pitného režimu