Ceny stravného

 

Od 1.9. 2017 dochází ke zvýšení ceny stravného pro děti v MŠ.

 

 

 

Důležité upozornění

V době nepřítomnosti dětí v MŠ a žáků v ZŠ si mohou rodiče vyzvednout oběd pouze první den nepřítomnosti. 

Na ostatní dny musí rodič obědy odhlásit.

 

Výdej obědů do jídlonosičů je:

pro MŠ: 11:45 - 12:30 v MŠ

pro ZŠ: 11:15 - 12:30 ve ŠJ

V jinou dobu se oběd nevydává. Obědy se vydávají pouze do vlastních nádob!

 

Odhlašování stravy

Stravu je možno odhlásit a přihlásit osobně ve školní jídelně u paní Kubíkové nebo telefonicky na čísle 518 383 019 DEN PŘEDEM do 13.00 hodin!