Mateřská škola

 

 
 
 
 
 
Provozní doba:
 
pondělí - čtvrtek 6:30 - 16:00
 
pátek  6:30 - 15:30

 

 

NAŠE ŠKOLIČKA NABÍZÍ:

• klid, nehlučná, neprašná lokalita v okolí MŠ, v blízkosti s přírodou zajišťuje dětem zdravý pobyt na čerstvém vzduchu

• v okolí MŠ se nachází dvě velká hřiště, která využíváme k sportovním aktivitám

• prostorná školní zahrada umožňuje dětem dostatek pohybu

• krásné velké prostory v budově MŠ zajišťují dětem volný pohyb, prostor k společnému hraní

 

Jsme jednotřídní věkově smíšená třída rodinného typu, s malým počtem zaměstnanců a s přístupem, že dospělí jsou tu pro děti.

Kapacita MŠ je 24 dětí. Ve školním roce 2019/2020 MŠ navštěvuje 20 dětí od 2 do 7 let. Úzce spolupracujeme se základní školou.

 

   • naším cílem je podchytit individualitu každého dítěte a rozvíjet ho v jeho rozmanitých zájmech a potřebách

  • vzdělávání je doplněno o společnou, pravidelnou logopedickou chvilku - prevenci, dětskou etiketku - komunitní kruh, enviromentální výchovu - spolupráce s CHKO Bílé Karpaty

   • mateřská škola je jedním z míst, které může dětem ukázat, že kvalitu života a zdraví si mohou ovlivnit sami svým chováním, jednáním, vzájemnými   vztahy, odpovědností k sobě samým i okolí

   • učíme se žít ve společenství, v němž existují dohodnutá pravidla, s ohledem na druhého, úcta k druhému, respekt k životnímu prostředí

   • klademe důraz na rozvoj dovedností, poznáváme okolní svět a rozvíjíme představivost dětí

 

Při přípravě výuky čerpáme ze školního vzdělávacího programu "Školička u kamarádů". 

Motivační název ŠVP - "Když je se mnou kamarád, objevuji svět rád".