FOTOGALERIE 

 

 

Základní škola je školou malotřídní, rodinného charakteru. Letos (2019/2020) ji navštěvuje 20 žáků. Výuka probíhá ve třech třídách – I. třída (1. ročník, 2. ročník, 3. ročník), II. třída (4. ročník  a 5. ročník) . 

 

Žáci 1. - 5. ročníku jsou vzděláváni podle ŠVP pro základní vzdělávání „Chceme poznat, chceme se učit“. ŠVP je uložen v ředitelně školy a je volně k nahlédnutí.

 

Díky nízkému počtu žáků je možné se všem individuálně věnovat podle jejich potřeb a zájmů. Postupně zavádíme do výuky daltonské prvky, využíváme činnostní učení, problémové úlohy spojující teorií s praxí, metody kritického myšlení, hledáme vhodná slovní spojení pro komunikaci s dospělými i žáky mezi sebou... Samozřejmostí je pro nás intuitivní závádění anglického jazyka do běžného školního života již od 1. třídy.

 

Učíme se hrou, protože víme, že si zapamatujeme:

 

10% z toho, co si přečteme.

20% z toho, co slyšíme.

30% z toho, co vidíme.

50% z toho, co slyšíme a vidíme.

80% z toho, co sami říkáme (o čem diskutujeme).

90% z toho, co sami děláme.

 

 

Víme, že chybami se člověk učí a chyba je náš přítel, který nás provází na cestě za poznáním. 

 

PROCVIČOVÁNÍ