Školní družina

 

 FOTOGALERIE

 

 

Provoz: pondělí - pátek 11:35 - 15:30

 

Náplní naší družiny je zejména mimoškolní činnost zaměřená na zájmové aktivity, odpočinkovou činnost, sportovní aktivity a domácí přípravu. Cílem je naučit děti trávit volný čas smysluplně a aktivně. Proto je denní součástí naší práce výtvarná aktivita, sportovní činnost, povídání v kruhu, soutěžení a další činnosti, které děti baví. 

Zúčastňujeme se akcí školy jako jsou dílničky, sběr vršků, šípků, papíru, různých výtvarných soutěží a projektů.

 

PRAVIDELNÁ ČINNOST – tvoří ji týdenní skladba zaměstnání a představují ji zejména organizované aktivity

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE – besídky, výlety, kulturní a jiná vystoupení

ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI – klidové hry, poslechové činnosti, individuální hry

REKREAČNÍ ČINNOSTI – aktivní odpočinek sloužící k regeneraci sil

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ – didaktické hry a encyklopedie

ZÁJMOVÉ ČINNOSTI – umožňují seberealizaci dovedností a poznání

 

 

 

Měsíční plán činností